Transport ręczny a BHP


Bezpieczeństwo i higiena pracy to innymi słowy wszystkie zasady związane z bezpiecznym oraz higienicznym wykonywaniem obowiązków w miejscu zatrudnienia. W Polsce nad wspomnianymi zasadami czuwa Państwowa Inspekcja Pracy. Warto mieć świadomość tego, że BHP powinno być przestrzegane bez względu na rodzaj wykonywanych obowiązków czy charakter pracy. Ustalone zasady traktujemy tak samo będąc właścicielem firmy ubezpieczeniowej, jak i będąc właścicielem hali produkcyjnej. W kontekście tej ostatniej warto wspomnieć o ważnym aspekcie pracy w branżach przemysłowych. Z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy wiąże się pojęcie transportu ręcznego. Jak się okazuje, normy związane z ręcznym transportowaniem przedmiotów, urządzeń czy paczek są dokładnie określone i należy ich bezwzględnie przestrzegać.

Krótko o transporcie ręcznym

Jak sama nazwa niejako już wskazuje, transport ręczny wiąże się z transportowaniem różnych przedmiotów, paczek, materiałów czy urządzeń. Przenoszenie jest tutaj rozumiane bardzo szeroko i dotyczy nie tylko standardowego przemieszczania się z miejsca na miejsce z paczką w ręku. Mówiąc o transporcie ręcznym musimy mieć na myśli również podnoszenie obiektów, ich przesuwanie czy przetaczanie, a także ciągnięcie, pchanie, układanie czy przewożenie. Transport ręczny z reguły jest transportem bliskim, czyli odbywa się na terenie niewielkich przestrzeni. Takich jak chociażby hala produkcyjna, magazyn, warsztat czy biuro.

Osoby transportujące obiekty z miejsca na miejsce

Pracownicy, których stanowisko pracy wymaga transportowania różnych przedmiotów muszą być odpowiednio przygotowani do pełnienia swoich obowiązków. Warto pamiętać o tym, że transport ręczny jest związany z wykonywaniem pracy fizycznej. Jeśli pracownik – stale bądź tymczasowo – nie jest w stanie wypełnić obowiązków (bo na przykład nie pozwala na to stan zdrowia), bezwzględnie powinien opuścić stanowisko pracy. W niektórych przypadkach osoby pracujące w transporcie ręcznym powinny posiadać specjalny strój pozwalający na swobodne, bezpieczne i wygodne wykonywanie obowiązków. Mowa tutaj między innymi o rękawicach, roboczym obuwiu, odzieży ochronnej czy kasku.

Transport ręczny w liczbach

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy dokładnie określają, jakie towary człowiek może przenosić ręcznie. Okazuje się, że na ograniczenia mają wpływ bardzo różne czynniki, takie jak wiek, płeć czy częstotliwość wykonywania pracy. Zdrowi, dorośli mężczyźni pracujący regularnie w transporcie ręcznym mogą jednorazowo przenosić obiekt o wadze nieprzekraczającej trzydziestu kilogramów. W przypadku kobiet jest to tylko dwanaście kilogramów, a w przypadku dzieci (między 16 a 18 rokiem życia) odpowiednio osiem kilogramów dla dziewcząt i dwadzieścia kilogramów dla chłopców. Nieco cięższe przedmioty można przenosić wtedy, gdy praca jest dorywcza. Dokładne wytyczne związane z omawianym zagadnieniem można znaleźć w sieci internetowej. Na przykład na stronach poświęconych zagadnieniom BHP.

Pomoc w transporcie ręcznym

transport ręcznyTransport ręczny to nie tylko przenoszenie materiałów przez jedną osobę. Wytyczne, o których była mowa w poprzednim akapicie, obejmują również przenoszenie obiektów przez dwie osoby. Warto również pamiętać, że w niektórych przypadkach człowiek transportuje przedmioty za pośrednictwem różnych maszyn i sprzętów. Takie sytuacje mają miejsce wtedy, gdy siła fizyczna człowieka okazuje się niewystarczająca. Elementy, które pracownicy wykorzystują w transporcie ręcznym to między innymi:

  • taczki,
  • wózki (dwukołowe, trzykołowe, czterokołowe),
  • wózki szynowe.

Przepisy BHP dokładnie określają, jaki ładunek można załadować na wspomniane obiekty oraz jakie elementy powinny posiadać wózki i taczki spełniające wszystkie potrzebne normy bezpieczeństwa.

Przenoszenie przedmiotów

Transport ręczny tylko w teorii okazuje się nieskomplikowanym i prostym zajęciem. W rzeczywistości niektóre pakunki i towary mogą sprawiać pracownikom sporo problemów. Bardzo często transportowane obiekty są nie tylko ciężkie, ale również zupełnie nieporęczne. Niektóre elementy bywają ostre, a więc stanowią niebezpieczeństwo dla osoby je przenoszącej. W takich przypadkach pracodawca powinien zapewnić pracownikowi optymalne warunki pracy oraz poinstruować go, jak bezpiecznie i wygodnie przenieść dany obiekt w docelowe miejsce.

Wypadek w miejscu pracy

Do wypadku w miejscu pracy, szczególnie gdy mowa o przestrzeniach przemysłowych, może dojść w każdej chwili. Osoba pracująca w transporcie ręcznym bardzo często jest narażona na różnego rodzaju komplikacje. Jeśli w miejscu pracy faktycznie dojdzie do wypadku, należy przede wszystkim pomóc poszkodowanemu. W razie potrzeby trzeba oczywiście zawiadomić w pierwszej kolejności karetkę pogotowia, a następnie właściciela firmy (ewentualnie osobę odpowiedzialną w miejscu pracy za poszkodowanego – np. kierownika). Warto uczulać pracowników na takie sytuacje, ponieważ bagatelizowanie problemu może wyłącznie zaszkodzić wszystkim osobom pracującym na takim stanowisku pracy.