Termostaty wodne


Jaki jest cel stosowania termostatów wodnych? Termostaty tego rodzaju są urządzeniami chłodniczymi, których głównym celem jest zapobieganie wzrostowi temperatury silnika danego urządzenia. Każda, nawet najmniejsza praca silnika danego przyrządu, a także jakikolwiek przepływ prądu wewnątrz maszyny, wiąże się z wytwarzaniem sporej dawki ciepła, którą należy zneutralizować. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia urządzenia, a co za tym idzie, możliwości stworzenia zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. Proces chłodniczy jest zatem konieczny w celu sprawnego funkcjonowania danego przyrządu. Metoda generowania ciepła jest natomiast uzależniona od rodzaju, lokalizacji i przeznaczenia urządzenia, w którym ma zostać zamontowany układ chłodniczy. Do najczęściej wykorzystywanych systemów chłodniczych zalicza się systemy jednoobiegowe, dwuobiegowe i te, które działają przy użyciu radiatorów rozpraszających ciepło.

Jakie cechy posiadają termostaty wodne?

Charakterystyczną cechą termostatów wodnych jest wysoka niezawodność kontroli temperatury oraz możliwość pracy przy użyciu wysokiego ciśnienia. W związku z tym, często wykorzystuje się w ich pracy specjalne pompy mające na celu usprawnienie funkcjonalności i wydajności urządzenia. Termostaty wodne zalecane są przede wszystkich w formach o wielu obiegach chłodzenia. Niestety tego rodzaju urządzenia posiadają pewną istotną wadę. W czym tkwi ich słaby punkt? W dużych wymaganiach dotyczących jakości wody. To ona odgrywa istotną rolę w kwestiach chłodzących. Przede wszystkich woda używana jest jako doskonały nośnik przekazujący ciepło. Wodę stosuje się w wielu procesach chłodniczych. Wykorzystywana jest ona nawet do chłodzenia takich substancji jak olej hydrauliczny, czy forma wtryskowa. Niestety wymagania jakościowe tego podstawowego i najpowszechniejszego medium chłodzącego, jakim jest woda, używanego w tego rodzaju termostatach są bardzo wysokie. Dlaczego tak się dzieje? Duże zanieczyszczenie wody ma istotny wpływ na negatywne funkcjonowanie samego układu chłodzenia. Jej nieodpowiednia jakość może doprowadzić do powstawania kamienia, zbierania się osadów i pojawienia się korozji wewnątrz układu, co doprowadza do całkowitego zniszczenia i bezużyteczności urządzenia.

Czym wyróżniają się jeszcze termostaty wodne?

Oprócz trwałości, niezawodności i efektywności pracy charakteryzują się one wieloma innymi zaletami. Te najnowocześniejsze zawierają szeroki wachlarz usprawnień, zabezpieczeń i alarmów. Tym sposobem urządzenia informują użytkownika miedzy innymi przed przeciążeniem i przegrzaniem pompy, niezgodnym kierunkiem jej pracy, sygnalizują jakiekolwiek odchylenia od zadanej im temperatury, posiadają specjalne zabezpieczenia na wypadek braku fazy, czy niewłaściwego podłączenia. Posiadają one również funkcję automatycznego oczyszczania formy z wody oraz zabezpieczają przed możliwością porażenia prądem. Do innych znamiennych zalet należy również funkcja automatycznego wymuszania chłodzenia w razie wzrostu temperatury. Wygodną opcją jest również możliwość automatycznego drenażu chłodzącego medium z formy. Jakie korzyści płyną z tego dla użytkownika? Po pierwsze łatwa, nieskomplikowana, a przede wszystkim bezpieczna obsługa oraz brak jakichkolwiek wycieków podczas demontowania przewodów urządzenia. Po drugie brak przymusu ręcznego ustawiania zaworów. Odprowadzanie płynów następuje tutaj wyłącznie z formy. W urządzeniu tym nie ma również przymusu ciągłego ustawiania temperatury przed kolejnym uruchomieniem. Jeżeli przyrząd ma pracować ponownie na tych samych warunkach, to będzie on funkcjonował zgodnie z wcześniejszymi ustawieniami.

Istotnym dla wielu użytkowników jest również zakres temperatur, w których może pracować termostat wodny. Statystyczny przedział waha się tutaj od 120˚C do 160˚C. Odwiedzając stronę http://www.emplast.pl/produkty/hanh-automation/seria-3.html możemy poznać najnowsze technologie, dzięki którym termostaty wodne powstają. Jeśli zastanawiamy się nad kupnem takich urządzeń, z pewnością najpierw powinniśmy poznać rynek.