Posts Tagged "młyny rozdrabniające"


Termostaty wodne są urządzeniami, które poprzez aktywne działanie, utrzymują na stałym poziomie interesującą użytkownika temperaturę. Ich użycie zalecane jest w przypadku form o wielu obiegach chłodzenia.

więcej