Posts Tagged "łączniki"


Gdybyśmy mieli w skrócie powiedzieć czym jest bednarka ocynkowana to z pewnością zaczęlibyśmy od faktu, iż jest to materiał budowlany. Wykonywana jest ze stali o przekroju spłaszczonego prostokąta Bednarka ocynkowana, aby spełniałą swoją funkcję, powinna być wykonana z dobrej jakości materiału, spełniającego odpowiednie normy. Tego rodzaju materiału powinniśmy więc szukać u sprawdzonych dostawców, którzy z pewnością spełniają wszystkie niezbędne wymagania. Zazwyczaj wykorzystywany materiał to materiał wsadowy złożony ze stali gorącowalcowanej oraz powłoka z cynku. Zazwyczaj sprzedaje ją się pakowaną w pakiety znajdujące się specjalnych paletach. Podobną budowę ma drut odgromowy ocynkowany ogniowo, który spełniać musi odpowiednie normy, aby być dopuszczonym do sprzedaży. Posiada on osłonę czy też powłokę cynkową oraz materiał wsadowy składający się z walcówki gorącowalcowanej miękkiej, a także krążków. Pakowany jest on zazwyczaj w pakiety po 10 krążków. Oba materiały najczęściej stosowane są do produkcji instalacji ziemnych, zwłaszcza uziemień i odgromień. Aby uziemienie spełniało swoją funkcję to znaczy chroniło nas przed pożarem czy uderzeniem pioruna, powinno być wykonane starannie, przez fachowca przy pomocy dobrej jakości materiałów takich jak chociażby bednarka ocynkowana. Uziom powinien spełniać więc kilka podstawowych funkcji: zapewniać poprawne działanie instalacji elektryczne, spełniać wymagania odnośnie bezpieczeństwa osób zamieszkujących dany budynek. Instalacja taka wyrównuje potencjały instalacji obiektu i odprowadza energię napięć występujących w sieciach energetycznych lub powstających na skutek oddziaływania wyładowań atmosferycznych. Odprowadza także prądy zwarciowo doziemne i upływowe. Rozprasza także w bezpieczny sposób piorun odprowadzony z instalacji odgromowej. Zasady ułożenia uziomów regulują odpowiednie normy. We wszystkich normach jako materiał do produkcji elementów uziemiających poleca się stosowanie materiału jakim jest miedź: goła lub cynowana oraz stal, podobnie jak miedź: ocynkowana na gorąco lub nierdzewna. Dopuszcza się także czasem stal pokrytą powłoką miedzi, jednakże materiał ten podatny jest na odwarstwienie powłoki pod wpływem czynników mechanicznych. Dopuszcza się jednak stal pomiedzianowaną elektrolitycznie, zapewniają one większą wytrzymałość materiałów. Jedna z norm dopuszcza takie materiały jak stal i miedź z powłokami z ołowiu. Ze względu na szkodliwe właściwości ołowiu takie materiały nie powinny być obecnie dopuszczane do stosowania. Zazwyczaj materiały stosowane w tego rodzaju instalacjach powinny być grube, jednak cieńsze grubości warstw dopuszczalne są natomiast w przypadku drutów i bednarek, które są układane poziomo w wykopach i przysypywane ziemią, przez co w znacznie mniejszym stopniu narażone są na uszkodzenia. Oczywiście część materiałów niedozwolonych w instalacjach powyżej 1 kV może być stosowana w instalacjach niskiego napięcia. Jeżeli chodzi o bednarki pomiedzianowane elektrolitycznie możemy pozwolić sobie na cieńsze powłoki, wynika to z mniejszego ryzyka uszkodzenia powłoki uziomu. Bednarka, która ułożona jest pod ziemią w wykopie, i zostaje ziemią zasypana nie podlega narażeniom na uszkodzenia mechaniczne powłoki uziomu. Ponieważ nie ulegają one uszkodzeniem w ziemi, dlatego też nie wymaga się specjalnie grubiej warstwy. Bednarka...

więcej